Pasaport

Aşağıdaki bilgiler Bordo (Umuma Mahsus) pasaportlar için gerekli olan prosedürleri içermektedir.
Pasaport Müracaatı ile İlgili Gerekli Bilgiler

1. https://epasaport.egm.gov.tr/ adresinden randevu alıyorsunuz,

İnternet Şubesi aracılığıyla yapmış olduğunuz müracaatlarda, müracaat tarihini takip eden ilk iş gününde işlemleriniz için gerekli evraklarla birlikte Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat gelmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde işleminiz iptal olacak, yeniden müracaat etmeniz gerekecektir.

2. Aşağıda istenilen evrakları topluyorsunuz,

Gerekli evrakları topladıktan sonra randevu tarihi ve saatinde, Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat gelmeniz gerekmektedir.

 1. T.C. nüfus cüzdanı aslı
 2. 2 adet Biyometrik Resim (Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere) – 50mm X 60mm ebatlarında – Arka fonu beyaz – Biyometrik özelliklere sahip)
 3. Pasaport Harç ve Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı ((Adına Pasaport Müracaatı Yapılacak Birey Adına Yatırılmalıdır). – Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması – Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) – Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.)
 4. Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı

Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır: Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

3. İşlemlerinizi tamamlıyorsunuz.

Pasaportunuz 3-4 gün içerisinde belirttiğiniz adrese PTT kargo gönderilecektir.

Notlar:
 • Yurt içinde öğrenimine devam edenler için
  Harçsız öğrenci pasaportu talep eden öğrencilerin öğrenim gördükleri kurumlarından getirecekleri ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgeleri ile müracaat edebilirler.
 • Yurtdışında öğrenimine devam edip yurtiçinden pasaport talep edeceklerin
  Öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte yurt içinden pasaport başvurusunda bulunmaları halinde, Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen “Bulundukları ülkenin eğitim sistemine dahil öğrencidir” uygun görüş yazısının aslının ibraz edilmesi, Öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte Dış Temsilciliklerimize gidemeyip yurt içinden pasaport başvurusunda bulunmaları halinde ise okul/kurumlarından alacakları öğrenci belgelerinin Apostil (bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir) şerhi ihtiva edilmesi ve yeminli tercümanlar tarafından Türkçe tercümesinin yapılması halinde yurt içinde harçsız pasaport müracaatları kabul edilecektir.
 • Pasaport müracaatlarının Şahsen yapılması gerekmektedir
  5682 sayılı Pasaport Kanununa göre, pasaport başvurularının şahsen yapılması gerektiğinden başvuru sahiplerinin müracaat sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Not : 0 Yaş da dahil olmak üzere tüm başvurularda, pasaport sahibi şahsen bulunmalıdır.

Bu sayfadaki içerikler https://epasaport.egm.gov.tr/ adresinden alınarak hazırlanmış olup,  amacı yalnızca vize başvuru sahiplerini bilgilendirmektir. Tarafımıza ait herhangi bir ticari amaç güdülmemektedir. Bilgilerinize sunarız.